Informace

Klubíčko je otevřené od pondělí do pátku od 7.30-16 hodin. Od 16-17 hodin se pořádají v Klubíčku zájmové kroužky. 

Návštěva Vašeho dítěte se hlásí a také platí minimálně 1 den dopředu. Zrušení nebo přesun placeného termínu je možný do 18 hodin předcházejícího dne. Po té již z organizačních důvodů nelze částku přenést do jiného dne.

Maximum je 20 dětí 

Při plné kapacitě mají přednost děti, které mají termín již zaplacen... (Děkujeme za pochopení)

Než si u nás dítě ZVYKNE na tety a babičky, máme osvědčené 3 první návštěvy takto:

  • 1 návštěva 1 až 2hodiny s maminkou zdarma
  • Další 2 návštěvy s maminkou na „dojezd“ - pro jistotu  
  • Pití, svačinku, bačkůrky a dobrou náladu...
  • Do batůžku náhradní oblečení.                                                                      
  • Plenkaři si ještě přichystají plenky.
  • Očkovací průkaz nebo jeho kopii po dohodě

Klubíčko je určeno dětem od 0-6 let. A jako též jeselské zařízení (0-3 roky) patříme dle platných zákonů a vyhlášek (např. vyhlášky 405/2005sb., 268/2009sb., 137/1998 změna 491 a 502/2006) pod zdravotní zařízení a zárověň jsme i předškolní vzdělávací zařízení (3-6let). Obojí klade vysoké nároky - na vzdělání a praxi "tetiček a babiček".

Zázemí Klubíčka splňuje velmi přísné hygienické normy, požární požadavky atd.. Též hřiště je přímo stavěné na zakázku i pro děti do 3let věku. V případě zájmu rodičů k nahlédnutí do dokumentace, kontaktujte tetu Lucku. (mimo jiné k nahlédnutí studie světla, studie umělého osvětlení, hluková studie :-) z venku :-) analýza pitné vody, lékárnička, kontroly PBZ, certifikace trubek, záznamy o kontrolách ŽÚ, krajské hygienické stanice, doklady o školeni HACCAP, zdravotní průkazy, potvrzení o pojištění činnosti, instalace panikového kování, povinné odvětrávání všech 7 povinných místností/prostor....a tak dále a tak dále :-)  ) Při kolaudačním řízení jsme veškerá povolení dostali "bez připomínek" a všechny kontroly u nás máme dodnes na "první dobrou!!!". Určitá záruka kvalitních prostor jeselského zařízení...

Co vše nabízíme

Jesličky/školička

Možnost pro maminky/děti dopřát adekvátní program dítěti v dětském kolektivu bez další závaznosti návštěv, v případě nemoci (návštěvy babičky, poruchy auta...) lze po dohodě přesun termínu či jeho zrušení. Program je přímo úměrný věku a počtu dětí. Jsme nestátní - tudíž maminky na MD nečeká žádná "újma" na dávkách  či omezení doby pobytu dítěte.

Kroužky

Během školního roku pořádáme kroužky. Kroužky jsou zaměřené na rozvoj především předškolních dětí (výtvarné, pohybové, jazykové). Kroužky jsou v prvé řadě pro "naše děti"-jsou na nás zvyknuté a vítají soustředěnou činnost, pod dohodě lze vzít i dítko "z venku" pokud je schopné být hodinku bez maminky a nenaruší chod kroužku. Více v rubrice Kroužky.

Akce Klubíčka pro Klubíčka

cca 10 velkých akcí ročně, besídka, kolotoč, pouť jen pro nás, hasiči v herně, výlet do zoo, pečeme pro maminky, sázíme kytičky, výlet lodí, olympiáda...

 


Kontakt

Klubíčko Štěchovice


Mlýn- Hlavní 401 Štěchovice


Tel: 721 603 066